SOMMARCAFÉ 2022

Sommarcafé under juli 2022. Vi kommer att ha öppet några helger under juli månad med underhållning. Affischering kommer att ske.