1955-2005

Skinnskattebergs hembygdsförenings styrelse och årsmöten 1955-2005.

Tid: 24:e mars 1955.
Plats: Godtemplarlokalen.
Ämne: Bildande av hembygds och fornminnesförening.
Närvarande: 64 personer.
Övrigt: Val av styrelse och revisorer. Förslag att köpa huset ”Södra byn”.

Tid: 3:e april 1955.
Plats: Godtemplarlokalen.
Ämne: Konstituerande av styrelsen för Skinnskattebergs hembygdsförening.
Närvarande: Karl Norstedt, Lydia Bergsten, Vidar Jansson, Alfred Frölander, Alla Pettersson, Folke Pettersson och Valter Lindberg.
Övrigt: Val av uppbördsmän. Köp av bondgården ”Södra byn”.

Tid: 18:e februari 1956.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Ämne: Styrelsesammanträde.
Närvarande: Karl Norstedt (Ordförande), Lydia Bergsten (Kassör), Valter Lindberg (Sekreterare), Vidar Jansson (Ledamot), samt fruarna Lindberg och Persson.
Övrigt: Huset ”Södra byn” köpt. Arrende av tomtområde.
Medlemsantal: 107 st. förväntas ytterligare.

Tid: 18:e mars 1956.
Plats: Centralskolan.
Ämne: Årsmöte.
Närvarande: 35 st.
Övrigt: Sommarfest.

Tid: 5:e juni 1956.
Plats: Gammelgården ”Södra byn”.
Närvarande: Karl Norstedt, Valter Lindberg, Clara Enström, Vidar Jansson, Gustav Persson, Arne Wåhlin och John Pilsjö.
Ämne: Beslutades om medlemskap i länsföreningen. Midsommarfestens alla aktiva.

Tid: 4:e juli 1956.
Plats: Gammelgården ”Södra byn”.
Närvarande: Valter Lindberg, Vidar Jansson, Lydia Bergsten, Gustav Persson, Clara Enström, Sigrid Söderkvist, Jenny och John Pilsjö, Dagny Lindberg och Filip Enström.
Ämne: Inköp av museiföremål. Anslutning till länsföreningen.

Tid: 7:e oktober 1956.
Plats: Gammelgården.
Ämne: Sammanträde med arbetsutskottet.
Närvarande: Alf Frölander, Lydia Bergsten, Sigrid Söderkvist, Valter Lindberg, samt fruarna Frölander och Lindberg.
Övrigt: Lotterier.

Tid: 23:e december 1956.
Plats: Gammelgården.
Ämne: Sammanträde med arbetsutskottet.
Närvarande: Edvin Karlsson, Alf Frölander, Dagny Lindberg, Ina Frölander och Valter Lindberg.
Övrigt: Lotterivinster.

Tid: 22:a januari 1957.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Vidar Jansson, Alfred Frölander, Ina Frölander, Clara Enström, Sigrid Söderkvist, Lydia Bergsten och Valter Lindberg.
Ämne: Hernfrid Bark tillfrågas om ett föredrag om hembygden.
Beslut: Årsmöte den 17:e mars 1957.

Tid: 17:e mars 1957.
Plats: Hultebo Folkets hus.
Närvarande: 110 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 16:e april 1957.
Plats: Hos Valter Lindberg.
Närvarande: Karl Norstedt, Lydia Bergsten, Clara Enström, Vidar Jansson, Alfred Frölander, Hans Hjortenstam, John Pilsjö, och Valter Lindberg.
Ämne: Styrelsen konstituerades i likhet med föregående år.

Tid: 15:e februari 1959.
Plats: Hos Clara Enström.
Närvarande: Karl Norstedt, Lydia Bergsten, Vidar Jansson, Clara Enström, Alfred Frölander, och Valter Lindberg.
Ämne: Karl Norstedt frånsade sig ordförandeskapet.

Tid: 22:a mars 1959 kl. 14:00.
Plats: Centralskolan.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 10:e maj 1959.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Ina och Alfred Frölander, Clara Enström, Lydia Bergsten, Elis och Sigrid Söderkvist, Agnes och Artur Eriksson, Hilma och Ernst Rahm, Vidar Jansson, och Valter Lindberg.
Ämne: Midsommarfirande.

Tid: 14:e februari 1960 kl. 14:00.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Lydia Bergsten, Sigrid Söderkvist, Alfred Frölander, och Karl Norstedt.
Ämne: Styrelsemöte inför kommande årsmöte.

Tid: 13:e mars 1960 kl. 14:00.
Plats: Centralskolans filmsal.
Närvarande: 65 medlemmar.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 29:e maj 1960.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Vidar Jansson, Alfred Frölander, Karl Norstedt, Lydia Bergsten, Clara Enström, Valter Lindberg, Artur och Agnes Eriksson, Ernst och Hilma Rahm, Algot och Signe Norström, Folke och Alla Pettersson, Sigrid Söderkvist, Dagny Lindberg, Ina Frölander, och Albin Bouvin.
Ämne: Styrelsesammanträde, (Representant till Västmanlands Fornminnesförenings årsmöte den 7:e juni 1960).

Tid: 29:e maj 1960.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Vidar Jansson, Alfred Frölander, Karl Norstedt, Lydia Bergsten, Clara Enström, Valter Lindberg, Artur och Agnes Eriksson, Ernst och Hilma Rahm, Signe Norström, Folke och Alla Pettersson, Sigrid Söderkvist, Dagny Lindberg Ina Frölander, och Albin Bouvin.
Ämne: Styrelsesammanträde, (Representant till Västmanlands Fornminnesförenings årsmöte den 7:e juni 1960).

Tid: 28:e februari 1962.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Lydia Bergsten, Vidar Jansson, Algot Norström, och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde inför årsmötet.

Tid: 25:e mars 1962.
Plats: Centralskolan.
Närvarande: Ett 30-tal medlemmar.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 6:e mars 1963.
Plats: Hos Clara och Filip Enström.
Närvarande: Clara Enström, Vidar Jansson, Algot Norström, Alfred Frölander och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsemöte inför årsmöte.

Tid: 24:e mars 1963 Kl. 14:00.
Plats: Centralskolan.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 27:e maj 1963.
Plats: Hembygdsgården i Långviken.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsemöte och planering för midsommardagen.

Tid: 7:e februari 1964.
Plats: Hos Linnea och Vidar Jansson i Långviken.
Närvarande: Lydia Bergsten, Clara Enström, Vidar Jansson, Henning Andersson och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsemöte inför årsmöte.

Tid: 15:e mars 1964 Kl. 14:00
Plats: Centralskolans matsal.
Närvarande: 30 personer.
Ämne: Årsmöte, och midsommarfirande vid hembygdsgården.

Tid: 15:e mars 1964.
Plats: Centralskolan.
Närvarande: Vidar Jansson, Axel Fogvall, Gustav Persson, Lydia Bergsten, och Valter Lindberg.
Ämne: Styrelsemöte, konstituering.

Tid: 14:e mars 1965.
Plats: Gillestugan.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 14:e mars 1965.
Plats: Gillestugan.
Närvarande: Joel Österdahl, Axel Fogvall, Clara Enström, Lydia Bergsten, och Valter Lindberg.
Ämne: Konstituering.

Tid: 27:e mars 1965.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Joel Österdahl, Lydia Bergsten, Alfred Frölander, Gustav Persson, Vidar Jansson, Axel Fogvall, Henning Andersson, Artur Eriksson, och Ernst Rahm.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 20:e maj 1965.
Plats: Hemma hos Axel Fogvall.
Närvarande: Axel Fogvall, Joel Österdahl, Lydia Bergsten, Clara Enström, Sigrid Söderkvist, och Artur Eriksson.
Ämne: Styrelsesammanträde, midsommarfirande 14-17:30

Tid: 13:e mars 1966.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 9:e juni 1966.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde, midsommarfirande.

Tid: 26:e september 1966
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Joel Österdahl, Lydia Bergsten, Alfred Frölander, Henning Andersson, Hedvig Holmström, och Axel Fogvall.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e april 1967.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 21:a maj 1967.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Joel Österdahl, Lydia Bergsten, Axel Fogvall, Sigrid Söderkvist, Hanna Österdahl, och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 1968.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.
Tid: 8:e mars 1969.
Plats: Hos Joel Österdahl.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 4:e juni 1969.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Joel Österdahl, Lydia Bergsten, Harald Eriksson, Alla Pettersson, Frida Jansson, Hanna Österdahl, och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e mars 1970.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Lydia Bergsten, Joel Österdahl, Harald Eriksson, Frida Jansson, och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e mars 1970.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.
Övrigt: Möten saknas.

Tid: 21:a mars 1971.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ca: 20 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 9:e mars 1972.
Plats: Hos Lydia Bergsten.
Närvarande: Lydia Bergsten, Axel Fogvall, Harald Eriksson, Joel Österdahl, Clara och Filip Enström och Gustav Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 19:e mars 1972.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 29:e juni 1972.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: 12 personer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 18:e mars 1973.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.
Övrigt: Styrelsesammanträde saknas.

Tid: 6:e oktober 1973.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a december 1973.
Plats: Hos Linnea Persson.
Närvarande: Joel Österdahl, Alla Pettersson, Gustav Persson, Valter Persson, och Hanna Österdahl.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24: februari 1974.
Plats: Gillestugan.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 29:e maj 1974.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.
Tid: ?
Plats: ?
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsemöte, inga uppgifter om tid, plats eller närvarande.

Tid: 15:e mars 1975.
Plats: Gillestugan.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 21:a oktober 1975.
Plats: Hos Alla Pettersson.
Närvarande: 8 personer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e mars 1976.
Plats: Gillestugan, Klockarberget.
Närvarande: 18 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 14:e maj 1976.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: 11 personer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e juni 1976.
Plats: Kommunsalen.
Närvarande: 5 personer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e november 1976.
Plats: Kommunsalen.
Närvarande: 7 personer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2:a mars 1977.
Plats: Kommunsalen.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 1977.
Plats: SMU lokalen.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 17: maj 1977.
Plats: Kommunalkontoret.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 10:e november 1977.
Plats: Kommunalkontoret.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e februari 1978.
Plats: ?
Närvarande: Harald Eriksson, Maria Larsson, Valter Persson och Helge Rundlöf.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e mars 1978.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Harald Eriksson, Sigvard Jansson, Holger Karlsson, Valter Persson, Alla Pettersson, Helge Rundlöf och Ivar Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e mars 1978.
Plats: ?
Närvarande: 30 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 13: april 1978.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Helge Rundlöf, Holger Karlsson, Sigvard Johansson, Harald Eriksson, Valter Persson, Maria Larsson, Ivar Scheffer, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e maj 1978.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Maria Larsson, Sigvard Jansson, Harald Eriksson, Alla Pettersson, Ivar Scheffer, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e juni 1978.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Maria Larsson, Holger Karlsson, Sigvard Jansson, Alla Pettersson, Ulla Andersén, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 14:e september 1978.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Harald Eriksson, Sigvard Jansson, Alla Pettersson, Ivar Scheffer, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e november 1978.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Harald Eriksson, Maria Larsson, Alla Pettersson, Ivar Scheffer, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e februari 1979.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Maria Larsson, Sigvard Jansson, Holger Karlsson, Alla Pettersson, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 6:e mars 1979.
Plats: Kommunalkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Holger Karlsson, Harald Eriksson, Alla Pettersson, Ivar Scheffer, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e mars 1979.
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: ca: 90 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 17:e maj 1979.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Sigvard Jansson, Alla Pettersson, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 6:e juni 1979.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Maria Larsson, Holger Karlsson, Sigvard Jansson, Harald Eriksson, Alla Pettersson, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21:a april 1980.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Helge Rundlöf, Valter Persson, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Alla Pettersson, och Märta Scheffer.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 7:e maj 1980.
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 12:e juni 1980.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Sigvard Jansson, Holger Karlsson, Maria Larsson, Gunilla Persson, Helge Rundlöf, och Christina Äng.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 12:e augusti 1980.
Plats: Kommunkontoret.
Närvarande: Sigvard Jansson, Maria Larsson, Gunilla Persson, Valter Persson, Helge Rundlöf, Christina Äng, samt Ulf Johansson och Andis Are från folkdanslaget.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 7:e maj 1981.
Plats: Kommunalkontoret.
Närvarande: Malte Bodingh, Sigvard Jansson, Holger Karlsson, Maria Larsson, Gunilla Persson, och Helge Rundlöf.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21:a maj 1981.
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: 18 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 12:e maj 1982.
Plats: Kommunalkontoret.
Närvarande: Styrelseledamöter: Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olof Nilsson, och Helge Rundlöf. Övriga: Valter Persson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e juni 1982
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: 16 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 24:e augusti 1982.
Plats: Kopparverket i Riddarhyttan.
Närvarande: Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Gunilla Persson, Helge Rundlöf, och Hadar Westling.
Övriga: Artur Jansson, Bengt Lindqvist, och Ruben Karlström.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e juni 1983.
Plats: Kopparverket i Riddarhyttan.
Närvarande: 28 personer.
Ämne: Årsmöte.
Tid: 30:e juni 1983.
Plats: Kopparverket i Riddarhyttan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e september 1983.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, och Hadar Westling.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 27:e september 1983.
Plats: Färna skola.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, och Maria Larsson, samt 7 Färnabor.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24:e januari 1984.
Plats: Kopparverket i Riddarhyttan.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, Gunilla Persson, och Hadar Westling. Samt inbjudna: Göran Emilsson, Artur Jansson, Ulla Jansson, Ruben Karlström, Bengt Lindqvist, och Helge Rundlöf.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid:24: januari 1984.
Plats: Kopparverket Riddarhyttan.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, och Hadar Westling, samt Göran Emilsson, Artur Jansson, Ulla Jansson, Ruben Karlström, Bengt Lindqvist, och Helge Rundlöf.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21:a februari 1984.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, och Hadar Westling.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e maj 1984.
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: 80 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 9:e maj 1984.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, och Hadar Westling.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e november 1984.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, Alla Pettersson, och Inez Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 31:a januari 1985.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 7:e mars 1985.
Plats: Hos Gunilla Persson på Gotland.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, Gunilla Persson, Alla Pettersson, och Inez Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 27:e mars 1985.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: 50 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 19:e maj 1985.
Plats: Hos Olle Nilsson.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, Barbro Dahlberg-Åkerman, och Inez Önander, samt Ulla Jansson och Helene Svanholm.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e juli 1985.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Doris Byttner, Ulla Jansson, Barbro Dahlberg-Åkerman, Inez Önander, Erik Önander, Sigvard Jansson, Bruno Holmberg, Åke Hamrefors, och Olle Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 14:e oktober 1985.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Åke Hamrefors, Bruno Holmberg, Maria Larsson, Olle Nilsson, och Inez Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 19:e november 1985.
Plats: Biblioteket.
Närvarande: Doris Byttner, Barbro Dahlberg-Åkerman, Åke Hamrefors, Bruno Holmberg, Sigvard Jansson, Maria Larsson, Olle Nilsson, Gunilla Persson, och Inez Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e april 1986.
Plats: Hemgårdens samlingssal.
Närvarande: 60 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 13:e maj 1986.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Doris Byttner, Bruno Holmberg, Inez Önander, Olle Nilsson, Maria Larsson, M. Teunis Bomar??, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2:a juli 1986.
Plats: Hos Olle Nilsson.
Närvarande: Doris Byttner, Inez Önander, Göran Åkerman, Ulla Jansson, Stina och Axel Källberg, Bruno Holmberg, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 29:e september 1986.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Doris, Stina, Maria, Bruno, Olle, Göran, Axel och Inez.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 14:e oktober 1986.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Inez Önander, Stina och Axel Källberg, Bruno Holmberg, Olle Nilsson, Ulla Jansson och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e november 1986.
Plats: Kopparverket.
Närvarande: Doris och Göran Byttner, Inez Önander, Stina och Axel Källberg, Bruno Holmberg, Ulla Nilsson, Börje Nilsson och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e februari 1987.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Inez Önander, Stina och Axel Källberg, Bruno Holmberg, Olle Nilsson, Maria Larsson, Gunilla Persson, Göran Åkerman och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e mars 1987.
Plats: ?
Närvarande: 50 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 19:e maj 1987.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Inez Önander, Ulla Jansson, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24:e juli 1987.
Plats: Riddarhyttan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez Önander, Ulla Jansson, Ulla Fredriksson, Göran Åkerman, och Olle Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 12:e augusti 1987.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez Önander, Olle Nilsson, Ulla Jansson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22:a september 1987.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez Önander, Ulla Jansson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e januari 1988.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 14:e mars 1988.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez Önander, Kerstin Westling, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24:e mars 1988.
Plats: ?
Närvarande: 50 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 17:e maj 1988.
Plats: ?
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez Önander, Ulla Jansson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e juli 1988.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Olle Nilsson, Ulla Jansson, Inez Önander, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e augusti 1988
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Kerstin Westling, Inez Önander, Olle Nilsson, Ulla Jansson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e september 1988.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Olle Nilsson, Inez Önander, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e mars 1989.
Plats: Karlslunds församlingshem Färna.
Närvarande: 100 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 20:e april 1989.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Ulla Jansson, Inez Önander, Doris Byttner, Lars Göran Gustavsson, Axel Källberg och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e augusti 1989.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Lars Göran Gustavsson, Inez Önander, Ulla Jansson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 23:e oktober 1989.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Kerstin Westling, Åke Hamrefors, och fam. Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 19:e februari 1990.
Plats: Hos Ulla Jansson.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 12:e mars 1990.
Plats: Färna hembygdsgård.
Närvarande: Henry Hedlund, Axel och Stina Källberg, Lars Göran Gustavsson, Inez Önander, Doris Byttner, Ulla Jansson, Kerstin Westling, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e mars 1990.
Plats: Folkets hus.
Närvarande: 70-tal personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 3:e juli 1990.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Åke Hamrefors, och Göran Byttner.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e augusti 1990.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez och Erik Önander, Olle Nilsson, Kerstin Westling, och Britta Werner.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e september 1990.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24:e oktober 1990.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Inez och Erik Önander, Olle Nilsson, Åke Hamrefors, och Kerstin Westling.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a februari 1991.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Ulla Jansson, Kerstin Westling, Åke Hamrefors, och Britta Werner.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22: mars 1991.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte

Tid: 14:e april 1991.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Karl-Åke Nordebring, Stina och Axel Källberg, Olle Nilsson, Kerstin Westling, Artur Rönning, Åke Hamrefors, och Inez Önander.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e juni 1991.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris, Stina, Axel, Kerstin, Artur, Olle, Erik, Inez, och Daisy.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 23:e juli 1991.
Plats: Hos familjen Önander.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Artur Rönning, Inez Önander, Kerstin Westling, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e augusti 1991.
Plats: Hos Olle Nilsson.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, K.Å. Nordebring, Olle och Inga Nilsson, Göran Byttner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 4:e november 1991.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Karl-Åke Nordebring, Artur Rönning, Inez Önander, Åke Hamrefors, och Kerstin Westling.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e januari 1992.
Plats: Hos Åke Hamrefors.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Artur Rönning, Erik och Inez Önander, Olle Nilsson, Kerstin Westling, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e maj 1992.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Ulla Fredriksson, Britta Werner, Inez Önander, Einar Karlsson, Kerstin Westling, och Inga och Olle Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e juni 1992.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Åke Hamrefors, Olle Nilsson, och Britta Werner.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 29:e september 1992.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Olle Nilsson, Karl-Åke Nordebring, Kerstin Westling, Britta Werner, och Artur Rönning.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 14:e januari 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Olle Nilsson, Karl-Åke Nordebring, Axel och Stina Källberg, Einar Karlsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a mars 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Einar Karlsson, A. Rönning, Axel och Stina Källberg, Kerstin Westling, Inez Önander, Brita Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 1993.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 24:e mars 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Einar Karlsson, Artur Rönning, Axel och Stina Källberg, Kerstin Westling, och Olle Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e juni 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Karl-Åke Nordebring, Artur Rönning, Britta Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e juli 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Karl-Åke Nordebring, Olle Nilsson, Axel och Stina Källberg, Kerstin Westling, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2: september 1993.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Karl-Åke Nordebring, Axel och Stina Källberg, Britta Werner, Artur Rönning, och Olle Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e januari 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Einar Karlsson, Axel och Stina Källberg, Artur Rönning, Britta Werner, Karl-Åke Nordebring, Olle Nilsson, Kerstin Westling, och Harry Palmberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 4:e februari 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Artur Rönning, Karl-Åke Nordebring, och Åke Hamrefors,
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 1994.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 31:a mars 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Einar Karlsson, Artur Rönning, Britta Werner, Karl-Åke Nordebring, Axel och Stina Källberg, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 18:e april 1994
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Artur Rönning, Karl-Åke Nordebring, Olle Nilsson, Britta Werner, Åke Hamrefors, och Sune Näslund.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 19:e maj 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, K.Å. Nordebring, Artur Rönning, Britta Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 29:e augusti 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Artur Rönning, Monica Nilsson, Olle Nilsson, Åke Hamrefors, och K.Å. Nordebring.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 31:a oktober 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Monica Nilsson, Axel och Stina Källberg, K.Å. Nordebring, Gun Larsson, Britta Werner, Olle Nilsson, Åke Hamrefors, och Artur Rönning.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e november 1994.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Britta Werner, Gun Larsson, Doris Byttner, Monica Nilsson, Axel Källberg, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 25:e januari 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Monica Nilsson, Axel och Stina Källberg, Artur Rönning, Britta Werner, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e mars 1995.
Plats: Färna Herrgård.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 9:e april 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Anna Stina Wretman, Monica Nilsson, Sven Oskarsson, Karl-Åke Nordebring, Börje Nilsson, Olle Nilsson, Britta Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e maj 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Artur Rönning, Monica Nilsson, Axel Källberg, Sven Oskarsson, Anna Stina Wretman, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22:a maj 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Anna Stina Wretman, Monica Nilsson, Börje Nilsson, Sven Oskarsson, Britta Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e juni 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Stina och Axel Källberg, Anna Stina Wretman, Sven Oskarsson, Börje Nilsson, Artur Rönning, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 27:e juli 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Anna Stina Wretman, Börje Nilsson, Olle Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28: augusti 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Anna Stina Wretman, Börje och Inga Nilsson, Artur Rönning, Valter Persson, Bengt Olof Johansson, Sune Näslund och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e oktober 1995.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Axel och Stina Källberg, Börje Nilsson, Britta Werner, Olle Nilsson, Åke Hamrefors, och Artur Rönning.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 9:e februari 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Doris Byttner, Börje Nilsson, Axel Källberg, Anna Stina Wretman, Sven Oskarsson, Olle Nilsson, Britta Werner, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e mars 1996.
Plats: Brukshotellet i Skinnskatteberg.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 28:e mars 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 23:e april 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Axel källberg, Anna Stina Wretman, Börje Nilsson, Artur Rönning, Olle Nilsson, Stina Källberg, och Doris Byttner.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21:a maj 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Stina och Axel Källberg, Åke Hamrefors, Britta Werner, Doris Byttner, Lena Andersson, Anna Stina Wretman, Ulf Lindström, och Börje Nilsson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 29:e juli 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Nilsson, Artur Rönning, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Doris Byttner, Britta Werner, Lena Andersson, och Anna Stina Wretman.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 7:e oktober 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Axel och Stina Källberg, Olle Nilsson, Lena Andersson, Åke Hamrefors, Britta Werner, Doris Byttner, Olle Fernqvist, Börje Nilsson, Ulf Lindström, Anna Stina Wretman, samt Rolf Sundén och Sune Näslund.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e oktober 1996.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Kvartalsmöte.

Tid: 22:a november 1996.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 4:e februari 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21: mars 1997.
Plats: Skinnskattebergs hembygdsförening.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 1:a april 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Axel och Stina Källberg, Anna Stina Wretman, Britta Werner, Åke Hamrefors, Olle Fernqvist, Artur Rönning, och de nya medlemmarna Yvonne Olsson-Kähärä och Maarit Huhmarniemi, (Sven Gunnar Andersson).
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e maj 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, Britta Werner, Börje Nilsson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, och Maarit Huhmarniemi.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 3:e juni 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Yvonne Olsson-Kähärä, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Börje Nilsson, Britta Werner, och Maarit Huhmarniemi.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e juni 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Artur Rönning, Åke Hamrefors, Britta Werner, Maarit Huhmarniemi, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e augusti 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Artur Rönning, Åke Hamrefors, Börje Nilsson, Maarit Huhmarniemi, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e augusti 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Åke Hamrefors, Lena Andersson, Britta Werner, Inga och Börje Nilsson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Maarit Huhmarniemi, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a september 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Åke Hamrefors, Lena Andersson, Börje Nilsson, Artur Rönning, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Maarit Huhmarniemi, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde

Tid: 1:a oktober 1997.
Plats: OK Hedströmmens lokal.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammaträde.

Tid: 27:e oktober 1997.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a december 1997.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Åke Hamrefors, Lena Andersson, Börje Nilsson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Maarit Huhmarniemi, Britta Werner, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e januari 1998.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Artur Rönning, Lena Andersson, Börje Nilsson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Maarit Huhmarniemi, Britta Werner, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e februari 1998.
Plats: Hos Yvonne Olsson-Kähärä.
Närvarande: Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, Maarit Huhmarniemi, Lena Andersson, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, och Artur Rönning.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 18:e februari 1998.
Plats: OK Hedströmmens lokal.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 11:e mars 1998.
Plats: Brukshotellet i Skinnskatteberg.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 1:a april 1998.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Inga och Börje Nilsson, Britta Werner, Åke Hamrefors, Yvonne Olsson-Kähärä, Lena Andersson, Maarit Huhmarniemi, Ulf Lindström, och Olle Fernqvist.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e maj 1998.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Börje Nilsson, Åke Hamrefors, Artur Rönning, Lena Andersson, Maarit Huhmarniemi, Ulf Lindström, och Olle Fernqvist.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e juni 1998.
Plats: I Färna.
Närvarande: Olle Fernqvist, Åke Hamrefors, Britta Werner, Artur Rönning, Yvonne Olsson-Kähärä, Maarit Huhmarniemi, och Sir Henry Hedlund.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 27:e juli 1998.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Artur Rönning, Britta Werner, Åke Hamrefors, Olle Fernqvist, Lena Andersson, Ulf Lindström, Inga och Börje Nilsson, och Maarit Huhmarniemi.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22:a september 1998.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Lena Andersson, Britta Werner, Ulf Lindström, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 25:e november 1998.
Plats: Hembygdsföreningen.
Närvarande: Lena Andersson, Yvonne Olsson-Kähärä, Ulf Lindström, Börje och Inga Nilsson, och Britta Werner,
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 1999.
Plats: Brukshotellet i Skinnskatteberg.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 6:e april 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Solveigh Hammarström, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Anna Stina Mattson, Inga och Börje Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e maj 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Inga och Börje Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 1:a juni 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Börje Nilsson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e september 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Inga och Börje Nilsson, Solveigh Hammarström, Jan Ole Björkbacka, och Anna Stina mattson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 20: oktober 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Kerstin Lagerholm, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 23:e november 1999.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2:a februari 2000.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 15:e mars 2000.
Plats: Brukshotellet i Skinnskatteberg.
Närvarande: ?
Ämne: Årsmöte.

Tid: 6:e april 2000.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Kari Kähärä, Kerstin Lagerholm, Åke Hamrefors, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 18:e april 2000.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kerstin Lagerholm, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, Jan Ole Björkbacka, och Bertil Leneklint.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 31:a maj 2000.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kerstin Lagerholm, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Jan Ole Björkbacka, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 30:e juni 2000.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, och Olle Fernqvist.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 7:e september 2000.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kerstin Lagerholm, Solveigh Hammarström, Kari Kähärä, Jan Ole Björkbacka, Anna Stina Mattson, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e oktober 2000.
Plats: Hembygdsgården i Färna.
Närvarande: Styrelsen och inbjudna gäster.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e februari 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 20:e mars 2001.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: 37 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 4:e april 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: ?
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 27:e april 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Kalle Öberg, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Kerstin Lagerholm, Åke Hamrefors, och Bertil Leneklint.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e maj 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Marianne Barrsäter, Jan Ole Björkbacka, Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Kari Kähärä, och Yvonne Olsson-Kähärä.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 12:e juni 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Kerstin Lagerholm, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2:a augusti 2001.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, och Bertil Leneklint.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 24:e oktober 2001.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Olle Fernqvist, Bertil Leneklint, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Solveigh Hammarström, Kerstin Lagerholm, Anna Stina Mattson, och Marianne Barrsäter.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 31:a oktober 2001.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Jan Ole Björkbacka, Kalle Öberg, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 23:e januari 2002.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kerstin Lagerholm, Jan Ole Björkbacka, Kalle Öberg, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kari Kähärä, Bertil Leneklint, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e april 2002.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kerstin Lagerholm, Kalle Öberg, Yvonne Olsson-Kähärä, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Olle Engström, Karin ?, och Rigmor ?.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 12:e juni 2002.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Kerstin Lagerholm, Kalle Öberg, Åke Hamrefors, Yvonne Olsson-Kähärä, Rigmor ?, Olle Engström, dessutom deltog Barbro ? och Britt ?.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e juli 2002.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Kerstin Lagerholm, Olle Engström, Rigmor ?, Britt ?, Kalle Öberg, Yvonne Olsson-Kähärä, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e mars 2002.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ca: 40 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 21:a augusti 2002.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Bertil Leneklint, Kalle Öberg, Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Olle Engström, Rigmor ?, Solveigh Hammarström, och Åke Hamrefors.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 25:e september 2002.
Plats: Hembygdsföreningen.
Närvarande: Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Olle Fernqvist, Rigmor ?, Olle Engström, Kerstin Lagerholm, Kalle Öberg, Åke Hamrefors, och Barbro ?.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e oktober 2002.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: Kari Kähärä, Olle Fernqvist, Rigmor ?, Olle Engström, Kerstin Lagerholm, Kalle Öberg, Jan Ole Björckbacka, Åke Hamrefors, och Marianne Barrsäter.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22:a januari 2003.
Plats: Skinnskattebergs hembygdsförening.
Närvarande: Olle Fernqvist, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Olle Engström, Kalle Öberg, och Kerstin Lagerholm.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 18:e mars 2003.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ca: 40 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 24:e april 2003.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Åke Hamrefors, Jan Ole Björkbacka, Olle Engström, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 21:a maj 2003.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kerstin Lagerholm, Åke Hamrefors, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 2:a juni 2003.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kari Kähärä, Kerstin Lagerholm, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, Bertil Leneklint, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 20: augusti 2003.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Kari Kähärä, Bertil Leneklint, Solveigh Hammarström, Kerstin Lagerholm, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e september 2003.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Yvonne Olsson-Kähärä, Kari Kähärä, Bertil Leneklint, Kerstin Lagerholm, Åke Hamrefors, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 22:a oktober 2003.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Ulf Lindström, Olle Fernqvist, Åke Hamrefors, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 20:e november 2003.
Plats: Brukslängan.
Närvarande: Kari Kähärä, Olle Engström, Rigmor ?, Olle Fernqvist, Kalle Öberg, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, och Ulf Lindström.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e november 2003.
Plats: Sture.
Närvarande: Yvonne Olsson-Kähärä, Olle Fernqvist, Kari Kähärä, Olle Engström, Ulf Lindström, Åke Hamrefors, Jan Ole Björkbacka, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 28:e januari 2004.
Plats: Sture.
Närvarande: Bertil Leneklint, Kari Kähärä, Olle Engström, Ulf Lindström, Yvonne Olsson-Kähärä, Olle Fernqvist, Åke Hamrefors, Jan Ole Björkbacka, och Kalle Öberg. Inbjuden, Kjell Erik Eliasson.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 17:e mars 2004.
Plats: S:t Davidsgården.
Närvarande: ca: 40 personer.
Ämne: Årsmöte.

Tid: 21: april 2004.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Åke Hamrefors, Kari Kähärä, Bertil Leneklint, Solveigh Hammarström, Kerstin Lagerholm, Jan Ole Björkbacka, Ulf Lindström, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 5:e maj 2004.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Olle Engström, Kerstin Lagerholm, Kari Kähärä, Åke Hamrefors, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e maj 2004.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Kari Kähärä, Ulf Lindström, Åke Hamrefors, Kerstin Lagerholm, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 16:e juni 2004.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Olle Engström, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 13:e oktober 2004.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Kari Kähärä, Yvonne Olsson-Kähärä, Åke Hamrefors, Kerstin Lagerholm, och Kalle Öberg.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 4:e januari 2005.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Bertil Leneklint, Kari Kähärä, Åke Hamrefors, Olle Engström, Yvonne Olsson-Kähärä, Jan Ole Björkbacka, och Kalle Öberg. Inbjuden, Henry Hedlund.
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 8:e mars 2005.
Plats: Kommunhuset.
Närvarande: Curt Nilsson och Ingela ? Kultur och fritid, samt Ulf Lindström Skinnskattebergs hembygdsförening.
Ämne: Sammanträde.

Tid: 17: mars 2005.
Plats: Hembygdsgärden.
Närvarande: Olle Fernqvist, Ulf Lindström, Åke Hamrefors, Bertil Leneklint, och Kalle Öberg,
Ämne: Styrelsesammanträde.

Tid: 26:e maj 2005.
Plats: Hembygdsgården.
Närvarande: Olle Fernqvist, Bertil Leneklint, Åke Hamrefors, Solveigh Hammarström, Ulf Lindström, Kalle Öberg, och Yvonne Olsson-Kähärä en stund.
Ämne: Styrelsesammanträde.